Boyakoruma.com Kullanıcı Sözleşmesi

Boyakoruma.com bir alışveriş sitesidir. Sözleşme şartları dikkatli bir şekilde okunduktan sonra güvenle alışveriş yapmaya devam edebilirsiniz. Web sitemize üye olarak aşağıdaki şartları kabul etmiş sayılırsınız.

Boyakoruma.com, DBY Detailing kuruluşudur ve onun tarafından işletilir. Sizler (‘Kullanıcı’) sitede sunulan tüm hizmetleri kullanırken aşağıdaki şartlara tabi olduğunuzu, sitedeki hizmetten yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle; Bağlı olduğunuz yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunuzu, bu sözleşmeyi okuduğunuzu, anladığınızı ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız.

İşbu sözleşme taraflara sözleşme konusu site ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan ederler.

1. SORUMLULUKLAR

a.Firma, fiyatlar ve sunulan ürün ve hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar.
b.Firma, üyenin sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.
c.Kullanıcı, sitenin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde ve 3. Kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder.

2. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

2.1. Boyakoruma.com ‘da yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. Boyakoruma.com ‘u ziyaret etmek ya da hizmetlerden yararlanmak, söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.
2.2. Boyakoruma.com ‘da yer alan içerik DOĞU DİJİTAL AJANS tarafından üretilmekte, görsellerin çoğu tarafımızca oluşturulmaktadır. Anlaşmalı olduğumuz tedarikçi firmaların izinleri alınmış bir şekilde içeriklerde alıntı görseller görülebilir. Ancak ürün açıklamaları, web sitesinin tasarımı ve yönetimi, sosyal medya hesaplarındaki içeriklerin tamamı, işbu sözleşmede adı geçen ajans tarafından üretilmekte ve paylaşılmaktadır. Boyakoruma.com ve ana firma olan DBY Detailing’in içerikleri hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. İçeriklerimizin bütünü veya bir kısmı başka sosyal mecralarda paylaşılamaz.

3. GİZLİ BİLGİ

3.1. Boyakoruma.com ‘da kullanıcıların kişisel bilgileri, gizli bilgiler statüsünde saklanmaktadır. Güvenli sunucularda barındırılan bu bilgiler adresiniz, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numaranız, Vergi Numaranız gibi e-ticaret alışverişlerinde mutlaka paylaşılması gereken, faturalandırma hususunda ihtiyaç duyduğumuz bilgilerdir.
3.2. Kullanıcı, sadece tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere, Site’nin sahibi olan firmanın kendisine ait iletişim, portföy durumu ve demografik bilgilerini iştirakleri ya da bağlı bulunduğu grup şirketleri ile paylaşmasına muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder. Bu kişisel bilgiler firma bünyesinde müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir. Boyakoruma.com üyeleri arzu ederlerse iletişim telefonlarımızdan bizlere ulaşarak kişisel bilgilerinin tamamen sistemlerimizden silinmelerini talep edebilir. Üyelerimizin bu talepleri en geç 3 iş günü içerisinde tamamlanarak kendilerine olumlu dönüş yapılacaktır.
3.3. Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

4. KAYIT VE GÜVENLİK

Kullanıcı, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde bu Sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve Kullanıcı bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecektir.
Kullanıcı, site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden Firma sorumlu tutulamaz.

5. SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

Firma, dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

6. TEBLİGAT

İşbu sözleşmeye ait hükümler yerine getirilmediği takdirde Boyakoruma.com üyesi ile, üye oluş aşamasında belirtilen mail adresi ve telefon numarası üzerinden iletişime geçilecektir. Bu sebeple güncel bilgilerin girilmesi, üye olan müşterimizin sorumluluğundadır.

7. DELİL SÖZLEŞMESİ

Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Taraflar’ın defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.

8. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu sözleşmenin hükümlerinin uygulanmasında sorun oluştuğu takdirde, sözleşme şartlarını yerine getirmek üzere Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.